تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

۱۰ درصد از ۲۰ درصد عددی چند درصد می شود؟

   Saeed Memari
  22 فروردین 3:44

1 پرسش 0 پاسخ 7 امتیاز
ریاضی پنجم دبستان

۱۰درصد از ۲۰درصد عددی چند درصد میشود


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   مهدی رسولی
6 اردیبهشت 23:45

2 پرسش 20 پاسخ 87 امتیاز

10 صدم ضربدر ٢٠ صدم ضربدر یه عددی(x)=
x*10/100*20/100

   ندا 86
22 فروردین 11:14

0 پرسش 5 پاسخ 75 امتیاز

۱۰ضربدر۲۰میکنیم جوابو تقسیم بر 100میکنیم میشه دو درصد

   حمیدرضا حیدری
22 فروردین 10:10

10 پرسش 64 پاسخ 185 امتیاز

ده درصد یا یک دهم را در در بیست درصد یا یک پنجم ضرب میکنیم یعنی یعنی یک دهم ضرب در یک پنجم می شود یک پنجاهم یا دو درصد 2%

   سعید کامرانی
23 فروردین 1:13

0 پرسش 3 پاسخ 8 امتیاز

ده درصد را در بیست درصد ضرب میکنیم جواب میاد دو درصد

   
22 فروردین 12:30

31 پرسش 246 پاسخ 771 امتیاز

10 صدم ضربدر ٢٠ صدم ضربدر یه عددی(x)=
x*10/100*20/100