تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

دلیل وجود آثار سلجوقی در ترکیه چیست؟

   
  21 فروردین 22:42

1 پرسش 1 پاسخ 3 امتیاز
مطالعات اجتماعی هشتم دوره اول متوسطه

دلیل وجود آثار سلجوقی در ترکیه چیست؟


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   امیر علی محمدی
18 اردیبهشت 16:23

1 پرسش 10 پاسخ 59 امتیاز

چون ایران یک کشور بسیار پهناور در ان زمان بود و قلمروشان وسیع بود همچنین که اونها نیز از سلسله های ترک تبار بودن و ترکیه هم یه کشور ترک زبان بوده

    (SHADMEHR) (SHOJAEI)
22 فروردین 21:31

0 پرسش 119 پاسخ 709 امتیاز

در زمان سلجوقیان بخشی از ایران تا ترکیه هم رفته بود که آثار سلجوقی در اونجا بود .

    AMIR NASEH 84
22 فروردین 15:07

0 پرسش 11 پاسخ 8 امتیاز

چون ایران یک کشور بسیار پهناور در ان زمان بود و قلمروشان وسیع بود همچنین که اونها نیز از سلسله های ترک تبار بودن و ترکیه هم یه کشور ترک زبان

   ehteram hakkari
22 فروردین 11:27

104 پرسش 1034 پاسخ 10526 امتیاز

چون ترکیه زمانی از بخش هایی بود که تحت تصرف سلجوقیان قرار گرفته بود

   
22 فروردین 0:47

31 پرسش 246 پاسخ 771 امتیاز

اون موقع کل اون کشورا جزو ایران بوده
بعد که از ایران جدا شدن دیگه اون آثار باقی مونده همونجا
موفق باشی

   فاطمه رژه
22 فروردین 0:15

2 پرسش 193 پاسخ 1305 امتیاز

چون ایران یک کشور بسیار پهناور در ان زمان بود و قلمروشان وسیع بود همچنین که اونها نیز از سلسله های ترک تبار بودن و ترکیه هم یه کشور ترک زبان

   Hasti Mehrjoo
21 فروردین 23:36

8 پرسش 98 پاسخ 237 امتیاز

چون در ان زمان یک کشور بزرگ و پهناوری بود ایران

موفق باشی رفیق

   (: $یا رب نظر تو برنگردد$
21 فروردین 23:12

30 پرسش 297 پاسخ 430 امتیاز

بقیه کامل بگن.................

   (: $یا رب نظر تو برنگردد$
21 فروردین 22:53

30 پرسش 297 پاسخ 430 امتیاز

چون اون زمان یه کشور پهناور بوده ایران............

   
21 فروردین 22:56

1 پرسش 1 پاسخ 3 امتیاز

لطفا کامل.......... با سپاس.