تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

آرایه ادبی: دهان تنگ شیرین مگر ملک سلیمان است // که نقش خاتم لعلش جهان زیر نگین دا د

   زهرا بقراط
  21 فروردین 18:32

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
علوم و فنون ادبی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

لطفا به این پرسش پاسخ بدین یا راهنمایی
ارایه به کار رفته در این بیت دهان تنگ شیرین مگر ملک سلیمان است که نقش خاتم لعلش جهان زیر نگین دا د


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   مهسا صدریان زاده
22 فروردین 21:14

2 پرسش 129 پاسخ 239 امتیاز

سلام!
به جز آرایه هایی که آقای بیاض فرمودن، جهان زیر نگین داشتن کنایه از سلطه و فرمانروایی هم هست.
و البته صورت صحیح بیت اینه: دهان تنگ شیرینش مگر ملک سلیمان است / که نقش خاتم لعلش جهان زیر نگین دارد.
موفق باشید!

   امیرحسام بیاض
22 فروردین 18:17

1 پرسش 61 پاسخ 85 امتیاز

تلمیح و واج ارایی و تناسب و استعاره و تشبیه