تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

عدد n در واکنش پلیمری شدن پلیمری مولکول پلی سیانو اتن با 9000 پیوند دوگانه

   Queen Maryam
  21 فروردین 16:17

8 پرسش 9 پاسخ 102 امتیاز
شیمی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

اگر در ساختار یک مولکول پلی سیانو اتن 9000 پیوند دوگانه وجود داشته باشد، عدد n را در واکنش پلیمری شدن این پلیمر محاسبه کنید.
1)300
2)4500
3)3000
4)9000


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   احسان شهبازی
4 خرداد 19:42

1 پرسش 22 پاسخ 119 امتیاز

سلام دوست عزیز.تو مونومر پلی وینیل سیانید پیوند دوگانه وجود نداره.باید صورت سوال پیوند سه گانه باشه که تو هر مونومر1پیوند سه گانه بین N.Cهست.پس nما میشه9000گزینه4