تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

بین دو سلول گیاهی مجاور حداقل و حداکثر چند دیواره وجود دارد؟

   Saqar Xx
  21 فروردین 11:55

4 پرسش 10 پاسخ 45 امتیاز
زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

بین دو سلول گیاهی مجاور حداقل و حداکثر چند دیواره تشکیل می شود(وجود دارد)؟


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   عزیز نعمتی
24 فروردین 1:23

0 پرسش 167 پاسخ 942 امتیاز

حداقل 1 و حداکثر 5 دیواره تشکیل می شود.

   سپیده غلامی
17 اردیبهشت 12:10

0 پرسش 4 پاسخ 3 امتیاز

حداقل 3 و حداکثر 5 چون دیواره پسین در همه گیاهان دیده نمیشه

   سینا میربگ
26 فروردین 15:43

7 پرسش 32 پاسخ 64 امتیاز

سلام.حداقلش 5 و حداکثرش 7دیوار هستش .

   شایان حسینی
24 فروردین 19:42

12 پرسش 59 پاسخ 338 امتیاز

5 حداقلش و 7 تا هم حداکثرش دیواره به وجود میاد

   ....... ۳۸۵
22 فروردین 11:23

2 پرسش 5 پاسخ 37 امتیاز

در کمک درسی اشاره شده است..بین دو سلول گیاهی مجاور حداقل یک بخش از دیواره سلولی و حداکثر...5 بخش از دیواره سلولی وجود دارد.حالا تعداد لایه ها....تیغه میانی تک لایه و حتما وجود دارد.پس حداقل میان دو سلول گیاهی یک لایه وجود دارد.. دیواره نخستین.یک یا چند لایه هست..و دیواره پسین هم قطعا چند لایه هست.پس نمیتوان حداکثر تعداد دیواره را مشخص کرد.........

   امیرحسام بیاض
21 فروردین 22:14

1 پرسش 61 پاسخ 85 امتیاز

حداقل سه دیواره ینی یک لایه تیغه ی میانی مشترک و دو دیواره ی پیشین
و حداکثر ۷ تا ینی یک لایه تیغه ی میانی مشترک دو دیواره ی پیشین و چهار دیواره ی پسین