تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

سوم شخص مفرد ماضی استمراری کدام فعل با دوم شخص جمع مضارع اخباری آن شکل یکسانی دارد؟

   Mehran Best MSNM
  20 فروردین 17:31

23 پرسش 142 پاسخ 435 امتیاز
فارسی و نگارش نهم دوره اول متوسطه

سوم شخص مفرد ماضی استمراری کدام گزینه با دوم شخص جمع مضارع اخباری آن شکل یکسانی دارد ؟
1- چرخیده ام
2- شنیده بودیم
3- می دیدند
4- می آفریند


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   Mobina Panahi
21 فروردین 16:53

10 پرسش 271 پاسخ 738 امتیاز

عا ببخشید میشه میچرخید و می چرخید....1 میشه

0  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   ehteram hakkari
20 فروردین 19:03

104 پرسش 1034 پاسخ 10534 امتیاز

من بین 3 و 4 موندم
بازم مطمئن نیستم

   ... .
20 فروردین 22:15

0 پرسش 15 پاسخ 14 امتیاز

درود
...........
گزینه ۴ میشه

   ♡M♡ИΛ♡ سلامتیه روزی که تو دوکلمه خلاصه شم.. خانووم دکتر..♡
20 فروردین 19:48

48 پرسش 342 پاسخ 774 امتیاز

اره منم فکر میکنم گزینه 4 هست...

   Mobina Panahi
21 فروردین 16:45

10 پرسش 271 پاسخ 738 امتیاز

سگ درصد4 میشه://///
دیگه بین چی شک داری؟

   علیرضا حیدری چگنی
21 فروردین 13:22

0 پرسش 14 پاسخ 19 امتیاز

با سلام پاسخ گزینه 1 است چراکه هر دو شکل آن به صورت افعال خواسته ، فعل میچرخید است