تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

انواع «را» در جملات مختلف

   Negin ♡❤️
  20 فروردین 17:22

5 پرسش 18 پاسخ 106 امتیاز
فارسی و نگارش نهم دوره اول متوسطه

نوع حرف « را » در کدام گزینه با سایر گزینه ها تفاوت دارد ؟
1-آدمی را احتیاج به آب شدید تر است.
2-طبیعت را شعور و اراده نیست .
3-پدر رابعه را سه دختر بود.
4-او را طبیعت نام کرده اند.


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   ehteram hakkari
20 فروردین 19:38

104 پرسش 1032 پاسخ 10466 امتیاز

من فک کنم گزینه یک هست
چون اگه معنی کنیم
اینطوری میشه ادم به اب شدیدتری نیاز دارد اینجا (را) به جای حروف اضافه اومده

3  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   Hasti Mehrjoo
20 فروردین 20:21

8 پرسش 97 پاسخ 233 امتیاز

بنظرمن گزینه ی1 هست

موفق باشی رفیق

   yashar yazdani
20 فروردین 19:34

3 پرسش 17 پاسخ 31 امتیاز

احتمالا گزینه یک درسته چون بقیه گزینه ها را تبدیل فعل هستند ولی گزینه یک را فک اضافه است