تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

پخش پذیری تابعی از x بر یک چند جمله ای درجه 3

   ابوالفضل قربانی
  20 فروردین 16:53

3 پرسش 7 پاسخ 23 امتیاز
حسابان (2) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

..سوال در فایل ضمیمه در عکس امده است..


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.