تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

تاثیر افزایش و کاهش دما در ابعاد لوله

   سمانه سلیمانی
  20 فروردین 0:11

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

اگر دمای یک لوله را افزایش بعد کاهش دهیم لوله چه تغییری میکند


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   مجنون الحیدر .
25 فروردین 15:03

0 پرسش 16 پاسخ 111 امتیاز

دو بزرگواری که گفتین 1-تغییر نمیکنه و2- به حالت قبلی خود بر می گردد این در صورتی صدق میکنه که میزان افزایش و کاهش دما(انبساط و انقباض) یکسان باشه

در حالت کلی صحیح نیست ...

   علی مددی
22 فروردین 21:16

1 پرسش 17 پاسخ 20 امتیاز

ابتدا انبساط یافته سپس در اثر انقباض به حجم قبلی خود بر می گردد.

   مجنون الحیدر .
21 فروردین 19:02

0 پرسش 16 پاسخ 111 امتیاز

افزایش دما (گرما )موجب انبساط (افزایش طول) و کاهش دما (گرما) موجب انقباض (کاهش طول) می شود..

   *PARADOX* M.A
20 فروردین 13:56

5 پرسش 150 پاسخ 1379 امتیاز

سلام
ابتدا لوله منبسط و بعد منقبض می شود

   مریم مریم سادات تهامی
23 فروردین 18:20

0 پرسش 6 پاسخ 11 امتیاز

در لوله تغیر خاصی صورت نمی گیرد