{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

اگر در یک مسئله شتاب متوسط و سرعت اولیه و ثانویه را داشته باشیم چگونه می‌توانیم زمان را به دست آوریم؟

    abolfazl zarei
  بروزرسانی 20 آذر 10:08

1 پرسش 4 پاسخ 111 امتیاز
دوره اول متوسطه نهم علوم تجربی

اگر در یک مسئله شتاب متوسط و سرعت اولیه و ثانویه را داشته باشیم چگونه میتوانیم زمان را به دست آوریم؟ مثلا سرعت اولیه 0 (V1) سرعت ثانویه 108 کیلومتر بر ساعت(V1) شتاب متوسط 5 متر بر مجذور ثانیه (m/s²) زمان را مشخص کنید


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.