{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

اثبات کنید که دو مثلث زیر باهم برابر است.

    ثنا قاسمی
  بروزرسانی 20 آذر 10:11

3 پرسش 16 پاسخ 327 امتیاز
دوره اول متوسطه نهم ریاضی

پاره خط Ac نیم ساز زاویه a است . و اضلاع Ab و ad برابرند این دو مثلت ب چه حالتی برابرند


تصویر ضمیمه سوال: پاره خط Ac نیم ساز زاویه a است . و اضلاع Ab و ad برابرند 
این دو مثلت ب چه حالتی برابرند
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.