تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

معادله خطی موازی با محور عرض ها

   Amirhosein Aliakbari
  19 فروردین 23:01

9 پرسش 0 پاسخ 51 امتیاز
ریاضی نهم دوره اول متوسطه

در سوال زیر مقدار m را طوری بیاید که معادله خطی موازی محور عرض ها داشته باشیم.


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   *PARADOX* M.A
20 فروردین 9:22

5 پرسش 150 پاسخ 1384 امتیاز

برای اینکه شرط سوال رعایت شود باید y معادله از بین برود پس m برابر 3 می شود

   NA VA
20 فروردین 0:02

2 پرسش 325 پاسخ 4272 امتیاز

معادله خط موازی محور عرض ها به صورتx=a هست که باید اثر y رو از بین برد. در نتیجه m میشه 3

   خالد قاضی
20 فروردین 7:19

0 پرسش 270 پاسخ 650 امتیاز

سلام عزیزم
خط موازی با محور عرضها بصورت x=aنوشته می شود لڋا در سوال مطرح شده باید ضریب y صفر شود در اینصورتmبرابر ۳خواهد شد
باتشکر قاضی دبیر ریاضیات

   مهسا محمدی
20 فروردین 0:02

6 پرسش 20 پاسخ 79 امتیاز

مقدار m l میشه 3
چون باید ضریب y صفر شود تا خط عمودی شود.