تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

ملکول های درشت پروتئین های ساخته شده در گیاهان چگونه از سلولی به سلول دیگر می رود؟

   رضا اصغرزاده
  19 فروردین 22:43

1 پرسش 23 پاسخ 58 امتیاز
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

می دانیم سلول های گیاهی دیواره اسکلتی دارند. که مواد از آن نمی توانندعبور کنند پس ملکول های درشت پروتئین های ساخته شده در گیاهان چگونه از سلولی به سلول دیگر می رود؟


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   پارمیدا نظرطاب
20 فروردین 0:12

0 پرسش 11 پاسخ 16 امتیاز

و همچنین من تا جایی که می دونم ما تو دهم انواع انتشار ها رو یاد می گیریم برای مثال انتشار ساده و تسهیل شده انرژی فعال و اسمز و این یعنی در انتشار ساده و تسهیل شده مواد از جایی که غلظت بیشتری دارند به جایی که غلظت کمتری دارند انتقال می یابد ولی تنها تفاوت انها این است که انتشار تسهیل مواد درشتری را نسبت به انتشار ساده انتقال می دهند اینا رو تو دهم قراره یاد بگیریم

   پارمیدا نظرطاب
20 فروردین 0:09

0 پرسش 11 پاسخ 16 امتیاز

سلول های گیاهی درست است که دیواره سلولی دارن ولی ما دونوع دیواره داریم نخستین و ثانوی گیاهان دیواره نخستین دارند یعنی منفذی را برای ورود و خروج مواد دارند اما برخی سوال ها و سلسله علاوه بر ان دیواره ی ثانوی دارن که اون باعث می شه هیچ ماده ای نتونه وارد گیاه بشه و به همین دلیل این سلول ها مرده به حساب می ایند