{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

اگر دو زاویه متقابل به راس منفی 75 باشد دو زاویه دیگر چقدر است؟

    زهرا احمدی
  بروزرسانی 20 آذر 12:07

11 پرسش 3 پاسخ 807 امتیاز
دوره اول متوسطه هفتم ریاضی

اگر دو زاویه متقابل به راس منفی 75 باشد دو زاویه دیگر چقدر است ؟؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.