{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

مقدار × را پیدا کنید. 4=×3-2

    یوسف باقری
  بروزرسانی 20 آذر 12:10

1 پرسش 0 پاسخ 37 امتیاز
دوره اول متوسطه هشتم ریاضی

اول مقدار ایکس را پیدا می کنیم سپس رو ور نب نعذ حد ذ تبلتم نجچل گم شره


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.