{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

نیروسنجی عدد 10n را نشان می‌دهد جرم جسم چقدر است؟

    Fatmh Karimy
  بروزرسانی 19 آذر 10:35

1 پرسش 0 پاسخ 69 امتیاز
دوره اول متوسطه نهم علوم تجربی

نیروسنجی عدد 10nرا نشان میدهد جرم جسم چقدراست؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.