{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

چند عدد صحیح می‌توان به جای n در نظر گرفت؟

    FT Ii
  بروزرسانی 19 آذر 10:44

3 پرسش 1 پاسخ 247 امتیاز
دوره اول متوسطه نهم ریاضی

چند عدد صحیح میتوان به جایn در نظر گرفت تا حاصل:


تصویر ضمیمه سوال: چند عدد صحیح میتوان به جایn در نظر گرفت تا حاصل:
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.