{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

برای به دست آوردن فشار حاصل از مخلوط آب و روغن هم باید فشار هوا رو حساب کنیم؟

    آوا موحدی
  بروزرسانی 19 آذر 11:18

1 پرسش 1 پاسخ 55 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دهم علوم تجربی فیزیک (1)

برای به دست آوردن فشار حاصل از مخلوط آب و روغن هم باید فشار هوا رو حساب کنیم ؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.