{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

در عنصرهای دسته p و d دوره چهارم جدول،‌‌ چند عنصر می‌توان یافت که تعداد الکترون‌های یکی از زیرلایه‌های ظرفیت دو برابر دیگری باشد؟

    Alric Aa
  بروزرسانی 19 آذر 11:06

1 پرسش 0 پاسخ 29 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دهم علوم تجربی شیمی (1)

در عنصرهای دسته p و d دوره چهارم جدول،چند عنصر میتوان یافت که تعداد الکترون های یکی از زیرلایه های ظرفیت دوبرابر دیگری باشد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.