{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

عدد 49 میلیارد و 2 هزار و ده ممیز سی و ده هزارم را به حروف بنویسید و بگویید چند تا صفر دارد؟

    لینی شماعی
  18 آذر 17:57

1 پرسش 3 پاسخ 77 امتیاز
دبستان ششم ریاضی

عدد 49 میلیارد و 2 هزار و ده ممیز سی و ده هزارم را به حروف بنویسید و بگویید چندتا صفر دارد .


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.