{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

به نظر شما شهر کرج مهاجر پذیر است؟ دلایل خود را بنویسید.

    آرشام افشار
  بروزرسانی 19 آذر 22:50

1 پرسش 0 پاسخ 44 امتیاز
دوره اول متوسطه نهم مطالعات اجتماعی

لطفا توضیح دهید برای امتحان است نمیدونم چی بنویسم


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.