{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

دو مرکز مهم کنترل فعالیت‌های انعکاس در بدن انسان کدام‌اند؟

    فاطمه طوغانی
  بروزرسانی 19 آذر 23:44

1 پرسش 0 پاسخ 32 امتیاز
دوره اول متوسطه هشتم علوم تجربی

دو مرکز مهم کنترل فعالیا های انعکاسی در بدن انسان کدام اند


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.