گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

گنگ یا گویا بودن اعداد زیر را با دلیل مشخص کنید.

    Amir Nouri
  18 آذر 3:22

13 پرسش 19 پاسخ 1.1K امتیاز
دوره اول متوسطه نهم ریاضی

گنگ یا گویا بودن اعداد زیر را با دلیل مشخص کنید. 1) 7√7. 2) 3√+3√. 3) 5-5√. 4) 3√9 5) 7√×7√. 6)11 ÷ 11√


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.