گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

در عبارت زیر نویسنده کدام خصلت وزیر را بیان کرده؟

    Soso Ss
  17 آذر 19:58

4 پرسش 1 پاسخ 103 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دهم علوم تجربی فارسی (1)

مارا به نزدیک خویش بازگرفت و اول شعبان تا نیمه رمضان آنجا بودیم


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.