تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

شرکت در کنکور تجربی برای سایر گروه های آزمایشی

   Mahdi Yaghoubi
  19 فروردین 17:39

2 پرسش 0 پاسخ 12 امتیاز
مشاوره تحصیلی دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

با سلام.
سوالی ک دارم درمورد شرکت در کنکور تجربی هست اما برای کسانی ک گروه آزمایشی متفاوتی دارند و قصد این کار را دارند.
به عنوان مثال آیا امکان داره بعد از دیپلم رشته انسانی در هنگام آغاز کنکور تو گروه آزمایشی تجربی شرکت کرد؟


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   ابوالفضل صدر
22 فروردین 1:09

0 پرسش 11 پاسخ 26 امتیاز

بله میشه.همان طور ی که خیلی ها از تجربی می آن انسانی امتحان می دن