{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

فهرستی از اشیایی که از چوب درختان تهیه شده را ذکر نمائید.

    رحیم درخشی
  بروزرسانی 17 آذر 20:09

694 پرسش 1229 پاسخ 46.2K امتیاز
دوره اول متوسطه هفتم مطالعات اجتماعی

کدام وسایلی که در خانه خود استفاده می کنید از چوب درختان تهیه شده است؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.