{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

کدام یک ویژگی آتش‌فشان نیمه فعال است؟

    مریم عسکری
  بروزرسانی 17 آذر 20:09

3 پرسش 3 پاسخ 232 امتیاز
دبستان ششم علوم تجربی

1)خروج گدازه 2)داشتنمواد مایع و گاز 3)خروج گاز های مختلف 4)خروج مواد جامد ،مایع، گاز ??????????


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.