{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

مساحت مثلث زیر را بیابید.

    الین اکبرپور
  بروزرسانی 18 آذر 0:25

1 پرسش 0 پاسخ 39 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دهم علوم تجربی ریاضی (1)

Sin75:0.96, AB:3cm,BC:5cm با استفاده از فرمول مساحت مثلث


تصویر ضمیمه سوال: Sin75:0.96, AB:3cm,BC:5cm با استفاده از فرمول مساحت مثلث
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.