گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

کدام ابیات با یکدیگر ارتباط معنایی ندارند؟

    احد رضایی
  بروزرسانی 17 آذر 21:01

3 پرسش 0 پاسخ 580 امتیاز
دوره اول متوسطه نهم فارسی

کدام یک ارتباط معنایی ندارند. 1_هان مشو نومید چون واقف نه ای سر غیب باشد اندر پرده بازی های پنهان غم مخور 2_دور گردون گر در روزی بر مراد ما نرفت دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور 3_عزیز مصر به رغم برادران غیور زقعر چاه برآمد به اوج ماه رسید 4_یوسف گم گشته بازآید به کنعان غم مخور کلبه  احزان روزی گلستان غم مخور


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.