گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

در هر مربع قطر، نیمساز زاویه‌های دو سر همان قطر است. در این مسئله فرض و حکم را مشخص کنید.

    دنیا عه
  بروزرسانی 17 آذر 21:03

1 پرسش 0 پاسخ 29 امتیاز
دوره اول متوسطه نهم ریاضی

در هر مربع قطر،نیمساز زاویه های دو سر همان قطر است)در این مسئله فرض و حکم را مشخص کنید


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.