{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

اگر مجموع هزینه‌های برچسب‌های سفید و رنگی برابر 40000 تومان شده باشد x چه قدر است؟

    امیر آهورانی
  بروزرسانی 17 آذر 23:49

12 پرسش 1 پاسخ 466 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دهم ادبیات و علوم انسانی ریاضی و آمار (1)

برای ساخت تابلوی ،زیر هزینه هر 1cm2 برچسب رنگی 30 تومان و هزینه هر 1cm 2 برچسب سفید 10 تومان است اگر مجموع هزینه های برچسب های سفید و رنگی برابر 40000 تومان شده باشد x چه قدر است؟ ابعاد) روی شکل برحسب سانتی متر است.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.