{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

مقدار مجهول را بدست آورید.‌‌‌‌

    Lexi Fa
  بروزرسانی 17 آذر 23:50

13 پرسش 0 پاسخ 1.2K امتیاز
دوره اول متوسطه هفتم ریاضی

مقدار مجهول را بدست آورید(مثلث) یک ضلع :3x یک ضلع:x+6 یکم ضلع:5x+2


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.