{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

معنی بیت‌های زیر را به نثر روان و ساده بنویسید.

    Kobra Toodaji
  بروزرسانی 18 آذر 0:18

1 پرسش 0 پاسخ 33 امتیاز
دبستان ششم فارسی

چون که حب وطن ز ایمان است ما یقینا ز اهل ایمانیم


تصویر ضمیمه سوال: چون که حب وطن ز ایمان است          ما یقینا ز اهل ایمانیم
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.