{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

وقوع زمین لرزه باعث آزاد شدن ............ زمین می‌شود.

    مریم عسکری
  بروزرسانی 18 آذر 0:14

3 پرسش 3 پاسخ 232 امتیاز
دبستان ششم علوم تجربی

وقوع زمین لرزه باعث آزاد شدن............ زمین می شود؟ الف)گاز. ب)انرژی. ج)دو مورد ?


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.