{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

تمام زیرمجموعه‌های A={a,g} را بنویسید.

    Fatemeh Vasereh
  بروزرسانی 17 آذر 10:49

12 پرسش 0 پاسخ 864 امتیاز
دوره اول متوسطه نهم ریاضی

الف)تمام زیر مجموعه های A={a,g}را بنویسید ب)زیر مجموعه های دو عضوی B={1,2,3}را بنویسد


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.