{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

مجموعه شمارنده‌های مرکب 12 چند زیرمجموعه دارد؟

    فاطمه مرسلی
  بروزرسانی 18 آذر 10:35

2 پرسش 3 پاسخ 63 امتیاز
دوره اول متوسطه نهم ریاضی

جاهای خالی را با اعداد مناسب پر کنید جای خالی هستن


تصویر ضمیمه سوال: جاهای خالی را با اعداد مناسب پر کنید
جای خالی هستن
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.