{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

چند مورد از سیاست‌های جنگی پیامبر را بنویسید.

    اواددن تکحجا
  بروزرسانی 18 آذر 10:59

1 پرسش 0 پاسخ 24 امتیاز
دوره اول متوسطه هشتم مطالعات اجتماعی

خلاصه باشد من بتوانم زود حفظ کنم خلاصه


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.