{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

در شکل صفحه 45 اون بخش سفید رنگی که در طول ران کشیده شده چیه؟

    شایان ناصرابادی
  بروزرسانی 19 آذر 9:07

14 پرسش 17 پاسخ 691 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی زیست شناسی (2)

در شکل صفحه 45 کتاب اون بخش سفید رنگی که در طول ران کشیده شده چیه؟ زردپی نیست ( چون در دو سر ماهیچه نیست و در طول کشیده شده ) و استخوان هم نیست آیا رباطه؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.