{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

از 16 دانش آموز یک کلاس پرسیده‌ایم قد چند نفر دیگر در این کلاس با شما برابر است؟

    فاطمه زاهدی
  بروزرسانی 18 آذر 11:04

4 پرسش 3 پاسخ 214 امتیاز
دوره اول متوسطه نهم ریاضی

از 16 دانش آموز یک کلاس پرسیده ایم قد چند نفر دیگر در این کلاس با شما برابر است؟ 6 نفر گفتند 1 نفر 6 نفر گفتند 2 نفر 3 نفر گفتند 3 نفر با فرض اینکه جواب های آنها درست باشد پاسخ نفر شانزدهم چیست


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.