{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

واحدهای سنتی در کشور برای اندازه گیری را نام ببرید.

    ۱۱ ۱۱
  بروزرسانی 15 آذر 22:15

1 پرسش 2 پاسخ 107 امتیاز
دوره اول متوسطه هفتم علوم تجربی

چند تا از واحد های سنتی در کشور برای اندازه گیری را نام ببرید.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.