{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

جایگاه مغز و نخاع کجاست؟‌‌‌

    فاطمه سادات میرکمالی
  بروزرسانی 15 آذر 22:46

5 پرسش 5 پاسخ 989 امتیاز
دوره اول متوسطه هشتم علوم تجربی

جایگاه مغز و نخاع کجاست؟ مسئولیت این دو اندام را توضیح دهید


تصویر ضمیمه سوال: جایگاه مغز و نخاع کجاست؟ مسئولیت این دو اندام را توضیح دهید
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.