{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

شخصی جعبه‌ایی به جرم 4 کیلوگرم را با نیروی 50 نیوتونی هل می‌دهد. شتابی که بر این جعبه وارد می‌شود را حساب کنید.

    Elmaz Sodi
  بروزرسانی 15 آذر 22:47

1 پرسش 0 پاسخ 19 امتیاز
دوره اول متوسطه نهم علوم تجربی

مسئله فصل پنجم علومو مال بخش اولشه ..


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.