{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

در سلول متان_هیدروژن وقتی میخواهیم گونه‌‌ی کاهنده را مشخص کنیم متان رو بنویسیم یا کربن به تنهایی؟

    هرماینی گرینجر
  بروزرسانی 15 آذر 10:36

4 پرسش 3 پاسخ 878 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی شیمی (3)

در سلول متان_هیدروژن وقتی می خوایم گونه ی کاهنده رو مشخص کنیم متان رو بنویسیم یا کربن به تتهایی؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.