{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

اعداد زیر را در کادر هم رنگ کنید.

    رها بختیاری
  بروزرسانی 15 آذر 12:21

1 پرسش 0 پاسخ 32 امتیاز
دبستان ششم ریاضی

اعداد زیر را در کادر هم رنگ کنید 0/3. 0/125


تصویر ضمیمه سوال: اعداد زیر را در کادر هم رنگ کنید 0/3. 0/125
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.