{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

اگر خورشید به مدار راس الجدی عمود بتابد دایره تاریکی در کدام عرض جغرافیایی بیشتر است؟

    Ilia Amiri
  بروزرسانی 15 آذر 12:19

1 پرسش 0 پاسخ 127 امتیاز
دوره اول متوسطه نهم مطالعات اجتماعی

گزینه ها 1- 85S 2- 80N 3- 45N 4- 90S توضیح دهید


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.