تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

فشاری را که در هنگام ایستادن در روی زمین ایجاد می کنید؟

   mahdiye a._.i
  19 فروردین 4:15

6 پرسش 0 پاسخ 32 امتیاز
فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

فشاری را که در هنگام ایستادن در روی زمین ایجاد می کنید برآورد کنید.


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   *PARADOX* M.A
20 فروردین 9:15

5 پرسش 150 پاسخ 1379 امتیاز

سلام
با توجه به تعریف فشار در سال های گذشته که داشتیم نیرو تقسیم بر سطح
فشار هنگام استادن برابر نیروی وزن شما تقسیم بر سطح دو کف پای شماست
موفق باشی

4  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری