لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

فعالیت های اقتصادی جنوب غرب اسیا چگونه است؟

   aryana soccer
  19 فروردین 0:34

37 پرسش 237 پاسخ 928 امتیاز
مطالعات اجتماعی هشتم دوره اول متوسطه

فعالیت های اقتصادی جنوب غرب اسیا چگونه است؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   
  19 فروردین 0:38

31 پرسش 244 پاسخ 751 امتیاز

میشه کل صفحه 117
نمیتونم همشو تایپ کنم رفیق

1

گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری