{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

چرا ما به سمت زمین نمی‌رویم؟

    عطا اسدی
  بروزرسانی 14 آذر 14:56

1 پرسش 0 پاسخ 8 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی فیزیک (3) ریاضی

با اینکه همان نیرویی که زمین به ما وارد میکند ما هم طبق قانون سوم نیوتن به آن نیرو وارد میکنیم پس چرا زمین به سمت ما نمی اید ولی ما به سمت زمین میرویم؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.