{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

نکات دستوری که مشخص شده را در بیت زیر بنویسید.

    محمد همیلی
  بروزرسانی 14 آذر 14:56

11 پرسش 2 پاسخ 740 امتیاز
دوره اول متوسطه نهم فارسی

نکات دستوری که مشخص شده را در بیت زیر بنویسید.. هجوم فتنه های اسمانی مرا اموخت علم زندگانی نقش:علم ، اسمانی ،مرا


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.