{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

برای سوال زیر چه جوابی درست است؟

    bh jab
  14 آذر 13:45

1 پرسش 0 پاسخ 6 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دهم علوم ریاضی ریاضی (1)

اگر خط (a+5)y=2√3x+1n با جهت مثبت محور طولها زاویه 60 درجه بسازد a را بیابید؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.